Zmarł Prezes SSM w Siedlcach

(inf. ogólna)
2020-10-14
Zmarł Prezes SSM w Siedlcach

 

Roman Okliński

Prezes SSM w Siedlcach

09.08.1951 - 09.10.2020

 

Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania
Tak jakbyś nie chciał Swym odejściem smucić…
tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić…
ks.J. Twardowski

 

Roman Bogusław Okliński urodził się 09.08.1951r w Łukowie.
Ukończył Politechnikę Lubelską uzyskując dyplom inżyniera budowlanego.
Pracę zawodową rozpoczął od września 1977 r w Łukowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym i przez sześć kolejnych lat pracował na budowach najpierw jako majster, kierownik budowy a później kierownik Fabryki Domów w SKB ”Podlasie” cały czas w Siedlcach.

Od 01.04 1983 roku przechodzi do pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach najpierw jako zastępca Prezesa ds. Inwestycji i Wykonawstwa Własnego, a od 01.10.1993 r jako Prezes Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Jak z tego krótkiego życiorysu wynika 37 lat swojej pracy zawodowej Prezes Roman Okliński spędził jako zarządzający rozwojem i działalnością spółdzielni siedleckiej. Należy w tym miejscu przypomnieć trudny okres transformacji ustrojowej, dużą niestabilność prawną i ekonomiczną i tylko dzięki zaangażowaniu wielu Spółdzielców pod kierownictwem Prezesa Oklińskiego udało się przetrwać te najtrudniejsze czasy i etapy w historii Spółdzielni.
Dziś dzięki aktywnej działalności na rzecz rozwoju i promocji SSM, administruje ona 214 budynkami wielorodzinnymi, 71 budynkami jednorodzinnymi o łącznej powierzchni ok. 500 tys. m kw, w których zamieszkuje 12.188 członków spółdzielni.


Roman Okliński jako prezes Spółdzielni odbierał wiele nagród i wyróżnień w obszarze spółdzielczości mieszkaniowej m.in.: certyfikat przynależności do elitarnego Klubu Gazele Biznesu /2014/, zaszczytny tytuł „ORŁA POLSKIEGO BUDOWNICTWA /2015/, Lider Spółdzielczości Mieszkaniowej /2016/ oraz Dyplom uznania za prężną działalność oraz zasługi na rzecz rozwoju Województwa Mazowieckiego/2018/, ale również zdobył uznanie za działalność Spółdzielni na rzecz miasta za co został uhonorowany nagrodą ALEKSANDRIA przyznawaną przez Prezydenta Miasta Siedlce /2019/.
Był założycielem i wieloletnim Prezesem Siedleckiego Klubu Koszykówki odnoszącego sporo sukcesów w tej dziedzinie sportu, w tym gra w I lidze rozgrywkowej.

Jako prezes Zarządu działał na rzecz mieszkańców, poprawy warunków zamieszkania, estetyki oraz jakości życia w osiedlach. Zawsze otwarty na rozmowy o problemach i na propozycję ich rozwiązań. W ostatnich latach za najważniejszą uważał termomodernizację dzięki czemu ocieplono w latach 2009-2019 - 136 budynków co było olbrzymim obciążeniem finansowych Spółdzielni, ale przyniosło efekt nie tylko ekonomiczny, energetyczny i ochronny dla środowiska ale i widoczny gołym okiem estetyczny.

Dla pracowników był dobrym kolegą i niezastąpionym przełożonym.

Panie Prezesie – żegnamy Cię z wielkim żalem.

Koleżanki i Koledzy

 

 
pliki do pobrania
uniqa
kontakt

Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. 3 Maja 28, 08-110 Siedlce

BOM - czynsz: 25 632 80 41
BOM - członkowstwo: 25 644 10 87
zespół techniczny: 25 632 84 79

Wytyczne Ministra Klimatu i GIS w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie pandemii
wykonanie inmidia