dane teleadresowe

Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siedlcach

NIP: 821-00-15-408,  REGON:710256483,  KRS:0000098073

ul. 3 Maja 28

08-110 Siedlce


 

  Dział   Numer telefonu
  Sekretariat  
  sekretariat@ssm.siedlce.pl
  25 6325073
  Kierownik Działu Organizacyjno - Samorządowego
   jola.kmiecik@ssm.siedlce.pl
  25 6407939
  Dział Organizacyjno - Samorządowy   25 6440207
  Starszy inspektor do spraw samorządowych   25 6441082
  Kierownik Działu Członkowsko - Inwestycyjnego
  inwestycje@ssm.siedlce.pl
  25 6441016
  Dział Członkowsko - Inwestycyjny   25 6441017
  25 6441015
  Zespół Techniczny
  slawek.swinarski@ssm.siedlce.pl
  25 6328479
  Dział Finansowo Księgowy
  kierownik.fk@ssm.siedlce.pl
  25 6441084
  Kierownik Działu d/s Rozliczeń z Członkami SSM
  i Wspólnotami Mieszkaniowymi
   iga.scigocka@ssm.siedlce.pl
  25 6328477
  Specjalista ds. czynszów lokali mieszkalnych
  m.krupa@ssm.siedlce.pl
  25 6331671
  Zespół ds. Czynszów Lokali Mieszkalnych   25 6324026
  25 6440603
  Zespół ds. Umów i Rozliczeń Lokali Użytkowych   25 6324002
  Zespół ds. Rozliczeń, Planowania i Analiz Ekonomicznych   25 6440602
  25 6325933
  25 6328478
  25 6441071
  Biuro Obsługi Mieszkańców Rozliczenie czynszu
Członkowsko - mieszkaniowe
Kasa
  25 6328041
  25 6441087
  25 6440639
  ADM Nr 1 - ul. Sobieskiego 18
  k.adm1@ssm.siedlce.pl - kierownik administracji
  adm1@ssm.siedlce.pl
  25 6442889
  25 6447980
  ADM Nr 2 - ul. Floriańska 7a
  k.adm2@ssm.siedlce.pl - kierownik administracji
  adm2@ssm.siedlce.pl
  25 6324066
  25 6447763
  ADM Nr 3 - ul. Mazurska 7
  k.adm3@ssm.siedlce.pl - kierownik administracji
  adm3@ssm.siedlce.pl
  25 6435473
  25 6435202
  Klub LECH - ul. Chrobrego 4
  lech@ssm.siedlce.pl - kierownik klubu
  25 6440629
  Klub TRÓJKA - ul. Kurpiowska 3
  trojka@ssm.siedlce.pl - kierownik klubu
  25 6436936
  Inspektor Ochrony Danych: Olszewski Stefan
  iod@ssm.siedlce.pl
  

 

uniqa
kontakt

Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. 3 Maja 28, 08-110 Siedlce

BOM - czynsz: 25 632 80 41
BOM - członkowstwo: 25 644 10 87
zespół techniczny: 25 632 84 79

Wytyczne Ministra Klimatu i GIS w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie pandemii
wykonanie inmidia