O nas

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siedlcach powstała w 1959 roku. Pierwszym osiedlem jakie powstało było Osiedle Kiepury, następne to Ogrody I i II etap, Czerwonego Krzyża i Nowotki.  Największy rozwój Spółdzielni przypada na lata 1975-1990. Wtedy to powstały największe osiedla 1000 lecia I i II etap, Żytnia, Warszawska, Młynarska i jako ostatnie osiedla Rozkosz i Zalew. Na osiedlach tych mieszka znaczna część mieszkańców Siedlec. Tworząc osiedla mieszkaniowe często na terenach znacznie oddalonych od centrum miasta Spółdzielnia starała się zapewnić zaplecze usługowo – handlowe budując pawilony z lokalami użytkowymi, przedszkola, przychodnie zdrowia,  garaże i osiedlowe domy kultury.
Pomimo zmian ustrojowych jakie zaszły na początku lat dziewięćdziesiątych i trudności z tym związanych Spółdzielnia nadal inwestowała. W tym czasie powstały nowe budynki m.in na ul. Chrobrego, Kaszubskiej czy Wodniaków.  
Na przestrzeni wielu lat działalności Spółdzielni w organach samorządu przewinęło się wielu działaczy społecznych, którzy poświęcili i nadal poświęcają swój czas i zaangażowanie dla rozwoju Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Obecne zasoby Spółdzielni to 64 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, 11 nieruchomości zabudowanych budynkami usługowo handlowymi oraz 34 nieruchomości garażowe. W skład tych nieruchomości wchodzą: 10.087 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 509.961,43m2, 164 lokali użytkowych, 118 lokali wygospodarowanych, 851 garaży i miejsc postojowych w budynkach wielorodzinnych oraz ponad 120 dzierżaw terenu. Powierzchnia gruntów na których usytuowane są powyższe budynki i budowle to ponad 88 ha.
 

  
 
uniqa
kontakt

Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. 3 Maja 28, 08-110 Siedlce

BOM - czynsz: 25 632 80 41
BOM - członkowstwo: 25 644 10 87
zespół techniczny: 25 632 84 79

Wytyczne Ministra Klimatu i GIS w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie pandemii
wykonanie inmidia