Oferta wynajmu lokali

Wykaz wolnych lokali użytkowych 

 

Lp. Adres lokalu   Pow. użyt.
m2
Wyposażenie lokalu Charakterystyka lokalu Kontakt celem
obejrzenia lokalu
  1. Jagiełły 27 195,80 Centralne ogrzewanie,
instalacja elektryczna
i wodna
Lokal usytuowany na
I piętrze budynku pawilonu
handlowo-usługowego
ADM nr 1
ul. Sobieskiego 18, tel.
256442889, 256447980
2. 3 Maja 28 62,20 Centralne ogrzewanie,
instalacja elektryczna
i wodna
Lokal usytuowany na
I piętrze budynku pawilonu
biurowo-usługowego
tel. 256324002
3. 3 Maja 28 30,90 Centralne ogrzewanie,
instalacja elektryczna
i wodna
Lokal usytuowany na
I piętrze budynku pawilonu
biurowo-usługowego
tel. 256324002
4. Orlicz-Dreszera 5 166,20 Centralne ogrzewanie,
instalacja elektryczna
i wodna
Lokal usytuowany na
parterze pawilonu
 
tel. 256324066

 

uniqa
kontakt

Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. 3 Maja 28, 08-110 Siedlce

BOM - czynsz: 25 632 80 41
BOM - członkowstwo: 25 644 10 87
zespół techniczny: 25 632 84 79

Wytyczne Ministra Klimatu i GIS w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie pandemii
wykonanie inmidia