Rada Nadzorcza

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ
SIEDLECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SIEDLCACH

Kadencja 2020 – 2023

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja w Radzie

1.

 BARAN  CZESŁAW

Przewodniczący Komisji ds. Inwestycji

2.

 BIAŁY  MAREK

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

3.

 DEMCZENKO ZUZANNA

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Organizacyjno Samorządowej

4.

 DEMIAŃCZUK BEATA

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ

Członek Komisji Organizacyjno Samorządowej

5.

 DZIWULSKA ELŻBIETA

Członek Komisji Rewizyjnej

6.

 FIUK ANDRZEJ

Członek Komisji GZM

7.

 JEZNACH KRZYSZTOF

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

8. 

 KAMIŃSKI WOJCIECH

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

9.

 KNAPIUK WIOLETTA

Członek Komisji Organizacyjno Samorządowej

10.

 KOSIOREK JERZY

Członek Komisji ds Inwestycji

11.

 KSIONEK STANISŁAW

Przewodniczący Komisji GZM

12.

 ŁYSZKIEWICZ AGNIESZKA

Członek Komisji ds. Inwestycji

13.

 NIEDZIÓŁKA JANUSZ

Członek Komisji GZM

14.

 OLEKSIUK STANISŁAW

Członek Komisji GZM

15.

  SOSNOWSKA ELŻBIETA

Członek Komisji GZM

16.

 STARZEWSKA  ELŻBIETA

Przewodnicząca Komisji
Organizacyjno Samorządowej

17.

 TRUSZKOWSKA MARIA

Członek Komisji Organizacyjno Samorządowej

 
 
pliki do pobrania
uniqa
kontakt

Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. 3 Maja 28, 08-110 Siedlce

BOM - czynsz: 25 632 80 41
BOM - członkowstwo: 25 644 10 87
zespół techniczny: 25 632 84 79

Wytyczne Ministra Klimatu i GIS w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie pandemii
wykonanie inmidia