Walne Zgromadzenie

UWAGA:

Materiały dotyczące WZ 2020 dostępne są wyłącznie dla członków Spółdzielni mających dostęp do e-book (zakładka 'Dokumenty')

 

 
pliki do pobrania
uniqa
kontakt

Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. 3 Maja 28, 08-110 Siedlce

BOM - czynsz: 25 632 80 41
BOM - członkowstwo: 25 644 10 87
zespół techniczny: 25 632 84 79

Wytyczne Ministra Klimatu i GIS w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie pandemii
wykonanie inmidia