Zarząd

Zarząd Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

  • Michał Golik - Prezes Zarządu SSM

  • Monika Michalak - Zastępca Prezesa Zarządu SSM

  • Teresa Barbara Pawłowska - Zastępca Prezesa - Główny Księgowy


Prezes Zarządu przyjmuje interesantów w każdą środę od godz. 11.00.
Zapisy w Dziale Członkowsko - Inwestycyjnym pokój nr 216, telefon - 256441017.
 

 

uniqa
kontakt

Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. 3 Maja 28, 08-110 Siedlce

BOM - czynsz: 25 632 80 41
BOM - członkowstwo: 25 644 10 87
zespół techniczny: 25 632 84 79

Wytyczne Ministra Klimatu i GIS w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie pandemii
wykonanie inmidia